BOARDPILOT

ONOTERADE - Experts in Private Equity & Early Startups

BOARDPILOT hjälper er hitta den rätta kompetensen för styrelsen i ert onoterade bolag.

Engagerade, professionella och värdeskapande STYRELSEMEDLEMMAR

CONTACT / KONTAKTA OSS IDAG:

Björn Hassel

+46 (0) 702 910028

A part of LUNCHINVEST GROUP